top of page

spørsmål & svar

Her finner du svar på noen av de vanligste spørsmålene vi mottar. Om det er noe mer du lurer på etter å ha lest dette, er du velkommen til å sende inn spørsmålene dine i vårt kontaktskjema her, eller direkte til urkraft@ipusten.no.

Egner Wim Hof Metoden seg for meg?

Wim Hof Metoden kan praktiseres av alle friske individer.

Når WHM praktiseres på riktig måte, kan det bidra til et sunt, sterkt og lykkelig liv. Ettersom pusteteknikker og kuldeeksponering påvirker kroppens fysiologi, kan dette ha en sterk positiv effekt på mennesker med dårlig helse eller med visse sykdommer.

Hvis du har en alvorlig medisinsk eller psykologisk tilstand, anbefales det at du rådfører deg med din lege/helsepersonell før du prøver noen av WHM-teknikkene.

Det frarådes å praktisere WHM hvis du har noen av følgende: Koronar hjertesykdom (f.eks. angina pectoris; stabil angina). Kulde-indusert urtikaria. Epilepsi. Nyresvikt. Raynauds syndrom (type II). Høyt blodtrykk (bruker reseptbelagte medisiner). Er gravid. Har en historie med alvorlige helseproblemer som hjertesvikt eller hjerneslag. Nylig gjennomgått operasjon. Hvis du lider av migrene oppfordrer vi deg til å være forsiktig med å ta isbad.

2

Hva kan jeg forvente av å delta på kurset?

Du kan se frem til at det skapes rom hvor du kan føle deg trygg, sett, og ivaretatt for å tre ut av komfortsonen. På kurset er det stor takhøyde, hvor vi med omsorg, empati og kjærlighet rommer det som måtte komme opp av både latter og tårer. Hele veien blir du fulgt av en sertifisert WHM instruktør, som er kvalifisert til å besvare spørsmål og være behjelpelig med å møte de prosessene som kan settes i gang underveis.

 

WHM-Intro er en kort introduksjon for deg som vil bli kjent med Wim Hof-Metoden og hvordan du praktiserer den. Få en smakebit på hva de tre pilarene som utgjør metoden innebærer: pusteteknikk - kuldeeksponering – tankesett.

 

På et Fundamentals-kurs vil du lære om de tre pilarene metoden er bygget opp på (Pust – Kuldeeksponering – Tankesett), og få kunnskap som skaper et trygt fundament for å praktisere WHM videre. I tillegg til å lære om teorien og forskningen bak metoden, vil du først og fremst få bedre kontakt med deg selv gjennom pusten; lære deg å tåle og håndtere kulden; bruke tankesettet ditt til å bryte negative mønstre, og oppnå personlig vekst og helse ved å finne behag i ubehaget.

 

Advanced-kurs er for deg som allerede har vært på Fundamentals, og er kjent med praksis og teorien bak metoden. Her vil du gå dypere inn i metoden i form av viderekomne pusteteknikker for både interosepsjon, meditasjon, og oppvarming. Det innebærer også mer krevende kuldeeksponering i form av lengre isbad og/eller vintertur i naturen med minimal bekledning (winterwalks).

3

Hva forventes av meg på kursdagen?

Du trenger ikke å gjøre forberedelser for å ha glede av kurset. Hvis du har lyst til å lekent utfordre deg selv med kulda, kan du prøve deg på å kalddusje.Det frarådes å spise tungt måltid før kurset, siden det kan være ubehagelig å gjøre pusteøvelsene på full mage.

4

Ansvarsfraskrivelse

Alt av anbefalinger som du bestemmer deg for å bruke i livet ditt, er på ditt eget ansvar. Målet med å dele informasjon gjennom denne nettsiden er for å inspirere til høyere livskvalitet og helse. Det betyr ikke at det er den absolutte sannheten for alle. Hver person er forskjellig, unik og derfor fungerer forskjellige ting for forskjellige mennesker.

5

Hvorfor må jeg fylle ut skjema for helseerklæring?

For at instruktøren har de nødvendige opplysningene før kurs, er du som deltaker pålagt å fylle ut helseerklæringskjema. Dette er for å opplyse om eventuelle underliggende spesielle behov, som er avgjørende for å ivareta både deltakerens og instruktørens sikkerhet i forhold til kurs. Instruktøren har taushetsplikt rundt all informasjon som gis i helseerklæringen, og skjemaet slettes/makuleres etter kurset. Deltakelse på kurs skjer på eget ansvar, og instruktør bærer ikke ansvar for uforutsette hendelser som kan oppstå. Avklar på forhånd med din lege dersom du er i tvil om personlige helseutfordringer egner seg til å praktisere Wim Hof Metoden.

6

Andre spørsmål?

Ta kontakt her hvis det er noe annet du lurer på. For spørsmål direkte knyttet til Wim Hof metoden, kan du besøke den offisielle WHM-nettsiden, og deres supportside.

bottom of page